Kominictví Václav Růžička - revize, kontroly a čištění

Potřebujete zkontrolovat, vyčistit, provést revizi komínu a spalinové cesty, vyvložkovat komín nebo provést kontrolu kotle zn. ATMOS? Kominictví Václav Růžička z Třebíče je zde pro vás.

Jsem Revizní technik spalinových cest - Člen Společenstva kominíků České republiky a Moravského kominického společenstva. Vyučen v oboru kominík na SOU Odry v roce 1983-1986. Po Revizním technikovi komínů jsem dne 18.3.2014 vykonal zkoušku a získal osvědčení o profesní kvalifikaci Kominík - Revizní technik spalinových cest. Číslo osvědčení odborné způsobilosti 000 030/2014. Provádím čištění komínů a kontroly spalinových cest na pevná, plynná a kapalná paliva, výběr pevných částí a úsad z neúčinné výšky komínů, drobné opravy komínů, prohlídky a revize spalinových cest inspekční kamerou VIS 330 a endoskopem, kontrola spalinové cesty, čištění spalinové cesty a vystavení zprávy o kontrole nebo čištění  spalinové cesty podle zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a zákonu č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru ČR dle paragrafů § 43,44,46,47,76a,76b,76c a prováděcímu předpisu vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty č. 34/2016 Sb., kontrola kotlů dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Kominictví Václav Růžička - revize, kontroly, čištění komínů a spalinových cest, vložkování a frézování komínů, kontroly kotlů na všechny typu kotlů zn. ATMOS

Dále provádím pasportizace komínů, revize spalinové cesty dle § 45 zákona č.320/2015 a vyhlášky č. 34/2016 Sb. (novostavby, instalace nových spotřebičů a komínů, po komínovém požáru nebo po každé stavební úpravě komína). Předběžné souhlasy k připojení spotřebičů, konzultace a poradenství komínové problematiky, měření koncentrace úniku CO, tepelně technický výpočet spalinové cesty, měření rychlosti proudění vzduchu ke spotřebiči, měření komínového tahu pomocí tahoměru, měření vlhkosti paliva, provádění frézování a vložkování komínů, odfrézování dehtu z komínových průduchů. Používám čistící nástroje, inspekčníměřící techniku od firmy Wöhler.

Kontaktujte mne, přijímám objednávky telefonicky, sms nebo E-mailem. Sídlím v Třebíči.

Osvědčení o odborné způsobilosti jsou k nahlédnutí v Menu ve složce Fotogalerie.