Orientační ceník kominických prací,kontrol a revizí

 

Čištění komínu, kouřovodu na plynné palivo, čištění komínu, kouřovodu a spotřebiče na pevné palivo. Dle náročnosti a přístupu

- čištění komínu na plynné palivo....od 200,00Kč                            

- čištění komínu na plynné palivo navijákem ze spodu....od 250,00Kč                               

- čištění komínu na pevné palivo....od 300,00Kč                                

- čištění komínu na pevné palivo navijákem ze spodu....od 350,00Kč                          

- čištění komínu velkého průřezu....od 500,00Kč                                      

- čištění kamen, krbů, sporáků, kotlů....od 600,00Kč

 

  Při čištění spalinové cesty na pevné palivo, se nesmí topit (kamna, krbová vložka, kotel ÚT, kuchyňské sporáky atd...)

  Při čištění silně zanesené spalinové cesty je cena navýšena o 30%

 

 Frézování zadehtovaného komínu

- odfrézování dehtu spec. komínovou frézou ....od 550,00Kč/bm

 

 Frézování a vložkování komínu

- odfrézování cihelného zdiva spec.komínovou frézou do tl.30mm....od 1.200,00Kč/bm

- vložkování komínu nerezovou komínovou vložkou: plynné palivo (tl.stěny 0,30mm)....od 1.200,00Kč/bm  + příslušenství  ke komínu

- vložkování komínu nerezovou komínovou vložkou: pevné palivo (tl.stěny 1,00mm)....od 2.300,00Kč/bm  + příslušenství  ke komínu

- montáž vícevrstvého nerezového nástavce (nerezová vložka 1,00mm, tepelná izolace, nerezový plášť):....od 3.500,00Kč/bm + příslušenství

- montáž vícevrstvého nerezového komínu (ner. vložka 1,00mm, tepelná izolace, nerezový plášť):....od 3.500,00Kč/bm + příslušenství ke komínu

 

 Prohlídky, kontroly, revize

 - prohlídka spal. cesty endoskopem....od 300,00Kč

- prohlídka spal. cesty ins. komínovou kamerou VIS 330....od 800,00Kč

- měření detekce CO a ostatní měření....od 150,00Kč

- výpočet spal. cesty pro jeden spotřebič dle ČSN 13384-1....od 550,00Kč

- výpočet spal. cesty pro více spotřebičů dle ČSN 13384-2....od 1.000,00Kč

- kontrola spalinové cesty včetně vystavení zprávy o kontrole....od 500,00Kč

- kontrola kotlů na všechny typy kotlů zn. Atmos....od 1.000,00Kč

 

- zpráva o revizi spalinové cesty, včetně technického protokolu spalinové cesty (pro kolaudaci), před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu a spalinové cesty, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě nebo při vzniku podezření na trhliny ve spalinové cestě 

 revize spalinové cesty plynná paliva....od 1.800,00Kč

 revize spalinové cesty pevná paliva.... od 2.200,00Kč